Skip to main content

Zwroty

Klient będący konsumentem ma prawo, na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, odstąpić od umowy sprzedaży, bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od daty otrzymania produktu.

Warunkiem uwzględnienia zwrotu jest wysłanie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania produktu pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży i wysłanie zwracanego produktu w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia.

Pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży oraz zwracany produkt należy wysłać na adres:

GLASSLUX
ul. 1  Maja 99
96 – 300 Żyrardów

Pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży najłatwiej złożyć wykorzystując formularz zwrotu, przesłany klientowi wraz z dostarczonym produktem.

W przypadku, gdy klient dokonał zapłaty za zwracany produkt, gotówką do rąk kuriera (płatność za pobraniem), należy wskazać numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot płatności.

Zwracany produkt nie może nosić śladów używania, musi być czysty, posiadać oryginalne metki, niezdjęte etykiety papierowe oraz musi być zapakowany w oryginalne opakowanie.

Koszty zwrotu produktu ponosi klient. Sklep internetowy glasslux nie przyjmuje zwrotu produktu odesłanego w przesyłce za pobraniem.

Glasslux dokona zwrotu płatności otrzymanych od klienta w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, przy czym w przypadku, gdy we wskazanym terminie glasslux nie otrzyma od klienta przesyłki ze zwracanym produktem, glasslux wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych od klienta do czasu doręczenia na adres delCane przesyłki ze zwracanym produktem lub do czasu dostarczenia przez klienta dowodu jej odesłania.

Zwrot płatności otrzymanych od klienta dokonany zostanie, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient. W przypadku, gdy klient dokonał płatności gotówką do rąk kuriera (płatność za pobraniem), zwrot płatności otrzymanych od klienta dokonany zostanie na wskazany przez klienta rachunek bankowy.